Dynamics 365 Business Central hjelper din bedrift med SAF-T og EHF 3.0

Det nye året kommer med endrede krav for norske bedrifter når det gjelder regnskapsføring og elektronisk fakturering. Fra 1. januar 2020 trer både SAF-T og EHF 3.0 i kraft, og da gjelder det ha å systemer som gjør det enkelt å innføre nye prosesser i bedriften. Forretningsapplikasjonen Dynamics 365 Business Central hjelper norske bedrifter med å opprettholde nye lokale krav.

Forretningssystem som etterkommer norske krav 

Mange av de mindre bedriftene i Norge har ikke tilgang til ERP systemer som tar høyde for de nye endringene, som gjør regnskaps og faktureringsprosesser som SAF-T og EHF 3.0 mer komplisert enn de trenger å være. Microsoft Dynamics 365 Business Central har utvidelser som hjelper virksomheter med drift i Norge å føre regnskap og fakturere i henhold til unike spesifikasjoner gjeldende for Norge.  

SAF-T funksjonaliteter i Dynamics 365 Business Central  

SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som vil bli gjeldende for virksomheter med drift i Norge fra 1. januar 2020.  Microsoft Dynamics 365 Business Central har utvidelser som hjelper bedrifter med regnskapsføring i henhold til de nye spesifikasjonene for SAF-T.  

Blir SAF-T aktuelt for din bedrift?

SAF-T kommer til å gjelde for alle regnskapspliktige bedrifter, med unntak av de som har under 600 bilag per år eller mindre enn 5 millioner kroner i omsetning ekskludert mva. Alle selskap som fører regnskap elektronisk er likevel forpliktet til å følge de nye reglene uavhengig av antall bilag eller omsetning. Derfor er det antatt at de aller fleste bedrifter i Norge kommer til å måtte forholde seg til de nye endringene.  

Regelendringene som kommer med SAF-T krever at bedrifter skal bruke et standardisert Norsk kontooppsett for rapportering oversendes til norske myndigheter ved forespørsel. Dersom det brukes en annen kontoplan, skal kontoplanen gjøres om til korrekt kontoplan i ERP-systemet slik at riktig rapportformat eksporteres til en XML-fil.

Enkelt oppsett, genering og eksport av SAF-T filer  

Dynamics 365 Business Central gjør det enklere for norske bedrifter å føre regnskap i henhold til det nye SAF-T reglementet. Utvidelsen til Business Central gjør det enkelt å sette opp, generere og eksportere SAF-T filer. Eksporterte SAF-T filer vil automatisk bli komprimert til en zip-fil som lastes opp på webområdet til Skatteetaten.  

Utvidelsen i Dynamics 365 Business Central har følgende funksjoner som hjelper din bedrift med regnskapsføring i SAF-T format: 
  • Oppsett og tilordning av kontoplan til SAF-T-standardkontoer 
  • Tilordne mva-oppsett til SAF-T-mva-koder 
  • Styre i hvilket omfang dimensjoner eksporteres i SAF-T-filer 
  • Eksporter SAF-T-filer, enten direkte eller ved hjelp av jobbkøen. Ved hjelp av Jobbkø kan du planlegge at eksporten skal skje i rolige perioder, som er nyttig for potensielt store datasett. 

Konfigurering av SAF-T utvidelsen og eksportering av SAF-T filer gjøres enkelt og oversiktlig ved hjelp av assistert oppsett. På Microsoft sine sider får du enkel, trinnvis veiledning for å komme i gang med SAF-T i Business Central.  

Skywlkr hjelper deg med SAF-T

I Skywlkr har vi sterk kompetanse på Dynamics 365 Business Central, og vi hjelper deg raskt i gang med SAF-T. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan Dynamics 365 Business Central kan gi deg bedre oversikt over regnskapsføringen, samtidig som du opprettholder lokale krav som gjelder for virksomheter som har drift Norge.

EHF 3.0 – Elektronisk fakturering i Norge

Den nye versjonen av EHF, eller Elektronisk Handels Format, kommer som følge av innføring av en ny elektronisk fakturering til offentlige aktører i Europa. Dette europeiske formatet heter PEPPOL BIS 3.0, og er det den nye versjonen av EHF er basert på. Dette betyr at det nå innføres en variant av EHF som ikke lenger er særnorsk, men som åpner markedet for utveksling av handelsdokumenter på tvers av landegrenser.

EHF 3.0 er obligatorisk for offentlige virksomheter i Norge, men som sine forgjengere vil nok EHF 3.0 bli å finne i stor grad også i den private sektoren. Bedrifter som sender salgsfakturaer og kredittnoter til offentlig sektor i Norge er nødt til å gjøre dette elektronisk i henhold til EHF 3.0. Microsoft Dynamics 365 Business Central har flere funksjoner som hjelper bedrifter å implementere EHF 3.0 i virksomheten.

Opprett og administrer elektroniske dokumenter for EHF

Business Central eksporterer enkelte elektroniske dokumenter i EHF versjon 3.0, som bruker UBL versjon 2.1. Du kan sende følgende typer dokumenter:

  • Salgs- og servicefakturaer
  • Salgs- og servicekreditnotaer

Business Central eksporterer andre elektroniske dokumenter i versjon 1.6, som bruker UBL versjon 2.0. Du kan sende følgende typer dokumenter:

  • Rentenota
  • Purring

Microsoft sine sider finner du fremgangsmåte for hvordan du oppretter elektroniske dokumenter for EHF i Business Central gjennom bokføring av salgsfaktura og opprettelse av elektronisk salgsfaktura.

Skywlkr hjelper deg med EHF 3.0

Dynamics 365 Business Central gjør det enkelt for norske bedrifter og utseende faktura i henhold til EHF 3.0. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om Dynamics 365 Business eller har spørsmål rundt innføringen av det nye EHF formatet.

Dynamics 365 Business Central gjør det enkelt å drifte på det norske markedet

Få tilgang til et fleksibelt forretningssystem som gjør det enkelt å etterkomme krav i det lokale markedet dere opererer i. Driftet i Microsoft skyen, er Dynamics 365 Business Central en komplett forretningsapplikasjon som gir oversikt og innsikt i bedriften. Business Central har en kombinert lokaliseringsstrategi slik at applikasjonen enkelt kan konfigureres rundt pålagte krav fra lokale myndigheter. Dette er viktig for at bedrifter kan drive effektiv drift, uten å bekymre seg for lange omstillingsprosesser når det gjelder endringer i viktige prosesser som regnskapsføring og fakturering.

Kontakt oss for mer informasjon

Skywlkr hjelper dere raskt i gang med Dynamics 365 Business Central, slik at dere kan utnytte et forretningssystem med stor kapasitet, oversikt og kontroll. Kontakt oss gjerne for å høre mer om Dynamics Business Central 365 og flere av funksjonalitetene i applikasjonen som er tilpasset det norske markedet.