Dynamics 365 Business Central – som skapt for det norske markedet

I oktober 2018 ble Dynamics 365 Business Central lansert i Norge, som det nyeste tilskuddet til Dynamics 365 familien. Den kraftige «alt i ett» løsningen er en moderne skybasert løsning som gjør avanserte forretningssystemer tilgjengelig for både små og mellomstore selskaper.

Når det ble klart at Dynamics NAV 2018 ble den siste versjonen under merkenavnet, var det mange som så til Dynamics 365 Business Central som den neste generasjonen av tjenesten. Til tross for mange likheter, har Business Central derimot kapasiteten til å strekke seg mye lenger enn sine forgjengere. Sammenstill din bedrift og ta smartere avgjørelser, samtidig som dere kommer raskere i gang og vokser enklere.


  

Dynamics 365 Business CentralFå bedre kontroll på økonomien

Dårlig økonomistyring kan være skjebnesvangert.  Med Business Central kan du administrere og analysere økonomien til din bedrift, ved hjelp av innebygde Power BI dashboards. Integrasjonen gjør det mulig å koble data mellom regnskap, salg, innkjøp, varelager og kundeinteraksjoner for å få et helhetlig bilde av virksomheten din. Ved hjelp av sømløs Microsoft Excel-integrasjon kan du forbedre økonomiske prognoser, ved å modellere og analysere data på tvers av flere dimensjoner. 


Reduser mangler og maksimer lønnsomheten ved å integrere verdikjeden 

Automatiser og sikre din forsyningskjede ved bruk av innebygd intelligens for å optimalisere lagerbeholdning. Med dynamisk oppdaterte lagernivåer, kjøper du kun det du trenger og ikke mer. Unngå tapt salg og reduser mangler, ved å opprettholde riktig beholdning og bli foreslått erstatningsvarer om noe skulle gå tomt på lager. Business Central gjør det også mulig for deg å maksimere lønnsomhet ved å benytte arbeidsflyt for å forhindre feilkjøp og svindel.  


Engasjer kundene dine  

Selg smartere og styrk kundeservicen ved å levere verdi ved hvert kontaktpunkt. Med tett integrasjon i Outlook, kan du handle raskt på salgsrelaterte henvendelser, administrere serviceforespørsler og behandle betalinger. Omfattende oversikt over salgsaktiviteter, arbeidsbelastninger og ansattes ferdigheter gjør det mulig å effektivt tildele ressurser og akselerer saksoppløsning.  

Dette er bare et knippe av fordelene som Business Central kan tilføre din bedrift. Tjenesten bringer sammen forretningsprosesser på tvers av kanaler, som skaper mer effektiv, sikrere og lønnsommere drift.  På denne måten kan din bedrift starte sin digitale transformasjon slik at dere kan jobbe mot fremtidsrettet forretningsdrift.  


Som skapt for norsk næringsliv 

Av over 500 000 virksomheter i Norge, er over 99% små til mellomstore bedrifter og 44% av verdiskapingen fra norske bedrifter kommer fra SMB. Business Central er verktøyet som bygger opp under disser bedriftene som en moderne, intelligent, enhetlig og tilpasningsdyktig forretningsløsning med forankring i Microsoft skyen. 

Med den massive verdiskapingen som små og mellomstore bedrifter bidrar med, er det ingen tvil om betydningen av disse bedriftene for norsk næringsliv. For at norsk næringsliv skal utvikles og ha kontinuerlig vekst, er det viktig at virksomheter tar grep om sine forretningsprosesser for å skape høyest mulig effektivitet og produktivitet i bedriften. 

Små og mellomstore bedrifter har gjerne mindre ressurser tilgjengelig til å bruke på investering i digitale forretningsprosesser.  Business Central har derimot en ny salgsprosess, leveransestruktur og en forutsigbar pris, noe som skaper mindre risiko i forbindelse med implementering av nye systemer. 


Digital transformasjon i norske bedrifter 

Digital transformasjon er hyppig brukt i sammenheng med norsk næringsliv, og den digitale utviklingen vil påvirke oss alle. Forandring er den nye normalen, og en rekke industrier går gjennom en dramatisk evolusjon i måten virksomheter vil drives i fremtiden.   

Ifølge en rapport fra NHO, er svak spredning av teknologi, fortsatt et hinder for vekst i norsk næringsliv. Det må skje en økt trykk blant norske bedrifter å ta i bruk teknologier som skytjenester og stordataløsninger. Business Central gir deg muligheten til å henge med i den digitale transformasjonen. Ved å engasjere kundene dine, styrke dine ansatte, optimalisere driften og transformere produkter og tjenester er du godt på vei.  


Skywlkr er din Business Central partner  

For å lykkes med digital transformasjon og få langvarig fortrinn, holder det ikke med fokus på ny teknologi. Digital transformasjon handler om reisen for å komme dit, kompetansen dere tar i bruk og omstillingsevnen til bedriften. Da er det viktig med en partner som forstår reisen dere er i ferd med å begi dere ut på. I Skywlkr har vi fokus på å involvere, informere, lære opp og motivere underveis i prosessen. Vår kompetanse gjør det mulig for deg å ta i bruk teknologiske løsninger på en ny og effektiv måte. 

Business Central er allerede høyt etterspurt i det norske markedet. Den moderne, intelligente og tilpasningsdyktige tjenesten med grunnlag i den markedsledende Microsoft skyen, er det ideelle produktet for alle små og mellomstore bedrifter i Norge. Dynamics 365 Business Central er en moderne løsning, for den moderne bedrift. Ta i bruk forretningsadministrasjon som gjør at dere kan gå fra data til handling, lage gode strategier og evnen til å strekke dere så langt ambisjonene tilsier.  

Få en introduksjon til Microsoft Dynamics 365 Business Central