Nytt personverndirektiv i 2018 – er du forberedt?

25. mai 2018 trer EUs nye personverndirektiv (GDPR) i kraft for å innskjerpe krav til behandling av personopplysninger ytterligere. Er du usikker på hva dette betyr for din virksomhet, og hvordan dere kan sikre at forretningsløsningene tilfredsstiller EUs direktiv? Vi hjelper deg med teknologien til å etterkomme de nye kravene på en god måte.

Gjør deg kjent med de nye endringene
Den nye GDPR fordringen viderefører mange av prinsippene og reglene i det gjeldende regelverket, men inneholder også en del nye regler som innebærer endringer for virksomheter som besitter og behandler personopplysninger. Etter regelendringen som trer i kraft 25. mai, vil det bli mer detaljerte og omfattende regler enn tidligere. Dette vil i mange tilfeller kreve viktig arbeid for å få på plass nye rutiner, en ny struktur og kartlegging av hvordan persondata skal besittes og behandles.

Etter 25. mai vil blant annet privatpersoner ha rett til å kreve at du som virksomhet viser, sletter eller overfører alle personopplysninger som er lagret. Av sentrale endringer står også kravet til informert og aktivt samtykke sentralt.

Overordnet innebærer GDPR at…
Personer vil kunne kreve at all informasjon blir overført til annen tilbyder (så langt det lar seg gjøre) eller fjernet
Personer vil kunne kreve å ikke bli overvåket og sporet.
Brudd på GDPR skal varsles innen 21 til 72 timer.
Brudd på GDPR kan straffes med bøter.
Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du klare rutiner for hvordan du skal behandle og besitte disse opplysningene når det nye personverndirektivet trer i kraft?

Forbered deg i dag
Axdata kommer til å dele nyttig informasjon om GDPR via nyhetsbrev i løpet av vinteren. Har din bedrift spørsmål til GDPR som gjelder spesifikt din bedrift? Kontakt oss på +47 469 44 000 eller send oss en e-mail, så hjelper vi deg.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål rundt GDPR og din forretningsløsning.