SAF-T blir obligatorisk – vi hjelper deg!

Finansdepartementet har besluttet at SAF-T skal være frivillig frem til innføringsdato og deretter bli obligatorisk for bokføringspliktige. Vi anbefaler derfor å planlegge implementeringen av de nye kravene for å sikre at man er klar fra innføringsdato.

SAF-T blir obligatorisk

Skattedirektoratet har tidligere meldt at innføring av SAF-T (Standard Audit File-Tax) trolig ville bli obligatorisk ordning fra 1. januar 2018, men denne fristen utsettes. I følge Skatteetaten har nå Finansdepartementet endret bokføringsforskriften slik at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Det er smart å starte implementeringen av de nye kravene nå, for å sikre at din virksomhet er klar fra innføringsdato.

Det anbefales at alle virksomheter oppdaterer systemene sine og gjør de klare for innføring av SAF-T så tidlig som mulig. Det kan ta alt fra noen få måneder til nesten et år å implementere SAF-T, derfor bør man allerede nå planlegge for kravene som kommer, med implementering, testing og analyse. Med denne teknologien er Skatteetaten i stand til å behandle saker raskere og gjøre bedre kontroller enn tidligere. Det er viktig at selskapet har oppdaterte systemer før fristen, slik at det er mulig å hente ut regnskapsdata i SAF-T format. Det er med andre ord en fordel at du og din virksomhet er godt forberedt og har et utprøvd system før formatet blir pliktig.

Hva vil innføringen si for din virksomhet?


Innføringen av formatet vil gjøre det enklere å analysere data, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Standardformatet vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre, samt enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

 

Vi er klare, og vi hjelper deg


Ta kontakt med oss for å vite om ditt system er klart, og få samtidig vite hvilke muligheter som ligger i utnyttelse av SAF-T i forhold til ERP-systemer.

Microsoft har allerede klare hotfix løsninger for de fleste AX versjonene som effektivt og raskt kan implementeres. På den måten blir ditt ERP system klart og  gjennomtestet når SAF-T blir et krav.

Du kan også lese om støtte for SAF-T i Dynamics AX.

 

Hva er SAF-T?


SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standardformatet angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene. Standardformatet vil mest sannsynlig bli obligatorisk i hele Europa, og Norge er et av de landene som har ligget lengst fremme i forhold til innføringen av dette.

I følge Skatteetaten innebærer innføringen at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Dette er gitt med mindre virksomheten har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning. Kravet gjelder likevel dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Klikk her for å lese Skatteetaten sin spørsmål og svar side rundt SAF-T.

 

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål