Lanseringsevent for Microsoft Azure regioner i Norge

Fredag 8.november feiret Microsoft åpningen av de to første datasentrene i Norden. De to datasentrene, som åpner i Stavanger og Oslo regionen, blir tilgjengelig for kunder og partnere fra 19. november. Skywlkr deltok på åpningen av det som blir Norges første hyperscale skyplattform.

Annonsering av dato for generell tilgjengelighet.

Siden annonseringen av planene om å utvide Azure til Norge, har det vært spekulert om når de nye datasentrene skulle åpne. Skywlkr var tilstede ved det offisielle lanseringseventet i dag hvor dato for generell tilgjengelighet ble avslørt til å være 19. november. Fra denne dato blir det dermed for første gang mulig å få tilgang til “hyper scale” intelligent skytjeneste og datalagring på norsk jord.

Selv om den offisielle åpningsdatoen er senere i november, har flere kunder allerede benyttet seg av de norske datasentrene. Equinor, Lånekassen og DNB var tilstede under markeringen, og snakket om deres reise mot skyen i samarbeid med Microsoft.

En investering i Norges digitale fremtid

På programmet sto også digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Han understreket den viktige rollen investeringer i skyteknologi og de nye datasentrene vil ha for Norges digitale utvikling. Datasentrene vil være en viktig pågangsdriver for at norske bedrifter får tilgang til verdensledende teknologi.

Det er en spennende tid for Microsoft og Norge. De nye datasenterregionene gir enestående muligheter for tilgang, størrelse og datasikkerhet på det norske markedet. Investeringene som gjøres i datasentrene er en drivkraft for innovasjon og økt global konkurranseevne for norsk næringsliv.

For oss er datasentrene en investering i Norge som skal bidra til vekst og å løfte norske selskaper og offentlig sektor til neste nivå. Data er en ressurs som kan bidra til en enorm verdi for Norge, hvis de lagres, behandles og analyseres på en sikker og intelligent måte. Disse datasenterregionene kombinerer lokal datalagring med global skalering, størrelse og sikkerhet.

Kimberly Lein-Mathisen, Administrerende Direktør i Microsoft Norge

Microsoft President om tillit og sikkerhet i skyen

Microsoft President Brad Smith var også tilstede under åpningen. Smith snakket om viktigheten av tillit mellom Microsoft og kunder som er avhengig av trygg lagring av data. Hvert år bruker Microsoft en milliard dollar på å sikre at skytjenestene de leverer er sikre og trygge.

Brad Smith holdt foredrag om sikkerhet og tillit i den digitale verden

Våre kunder har betrodd oss til å beskytte, drifte og utvikle vår plattform på en måte som holder deres data private og sikre. Dette er et enormt ansvar og en tillit vi ikke kan bare kreve, men en tillit vi må gjøre oss fortjent til hver eneste dag.

Brad Smith, President i Microsoft

Skywlkr har lang erfaring med Azure

Skywlkr har lang erfaring med Azure. Vi sitter på ekspertisen du trenger for en sømløs og sikker overgang til skyen.

Skywlkr har som mål å levere mer enn bare en tjeneste. Vi ønsker å utvikle partnerskap, som støtter dere gjennom hele deres digitale reise. Når din bedrift skal opp i skyen, er det viktig med en partner som forstår deres forretningsprosesser. Skywlkr støtter og gir råd til alt fra små og store bedrifter, med ønske om å bidra med å utvinne bedriftens potensial.  

Datasenterregionene i Norge vil gjør Microsofts skytjenester mer tilgjengelig for Norske bedrifter. Dette gir mulighet for sikker datalagring i Norge, som for noen er ett lovkrav. Skywlkr er partneren som hjelper dere å utnytte at Azure kommer til Norge.